Home » Om oss

LOGOSOFT AB

Logosoft AB har sedan 1997 hjälpt företag och organisationer som använder sig av Vismas ekonomi- och löneprogram i någon form. Vi hjälper er med införande och utbildning i programmen och våra tilläggsprodukter gör att ni kan bygga på ert befintliga program med de funktioner som är viktiga för er samt att vi även kan hjälpa er med att effektivisera er ekonomifunktion alternativt utföra ekonomitjänster enligt era önskemål.

Vi levererar också kostnadseffektiva IT lösningar och kan få detta att tillsammans med Vismas program att bli den bästa lösningen för er verksamhet.

Vår affärsidé är att förse företag med kvalitativa, värdeskapande helhetslösningar. Detta gör vi genom ett nära samarbete med våra kunder. Med vår integritet och professionalism strävar vi efter att vara er naturliga samarbetspartner som bidrar till ert företags utveckling och ajourhållning när det gäller frågor och lösningar för ert affärssystem och IT-lösningar.