Home » Visma SPCS

Visma Certified Partner

Logosoft är en certifierad Visma Partner, vilket innebär att vi har garanterad och dokumenterad kunskap om Vismas programvaror. Det tillsammans med lång erfarenhet innebär att vi kan ge er effektivast möjliga hjälp.

Vad är Visma Certified Partner?

Visma Certified Partner – är en komplett återförsäljare med butik där flera anställda har gedigen utbildning i allt som rör Vismas programvaror. Där finns även konsulter och tekniker med kunskaper i såväl teknik som ekonomi. Visma Certified Partner kan även hjälpa till med lösningar som ligger utanför Vismas sortiment (t.ex. fraktsedelsystem, avancerad tidredovisning, webbshop mm.) och knyta ihop dessa med hjälp av Visma Integration.
Exempel på tjänster ett Visma Certified Partner kan erbjuda: