Home » Visma SPCS

Visma Certified Partner

Logosoft är en certifierad Visma Partner, vilket innebär att vi har garanterad och dokumenterad kunskap om Vismas programvaror. Det tillsammans med lång erfarenhet innebär att vi kan ge er effektivast möjliga hjälp.

Vad är Visma Certified Partner?

Visma Spcs Certified partner hjälper dig att välja rätt ekonomiprogram för ditt företag. Du får även hjälp med installation, hårdvara, nätverk och programutbildning – på plats. Vi har också kunskapen att koppla ihop ditt ekonomiprogram med flera andra via Visma integration

Vi kan även hjälpa till med lösningar som ligger utanför Vismas sortiment (t.ex. fraktsedelsystem, avancerad tidredovisning, webbshop mm.) och knyta ihop dessa med hjälp av Visma Integration.