Home » Tjänster » Faktura scanning

Swinx ScanLev är ett mycket enkelt och intuitivt program att arbeta i. Vid utvecklingen av Swinx ScanLev har fokus varit att skapa ett snabbt och smidigt flöde som följer ett naturligt arbetssätt vid hantering av leverantörsfakturor i företaget. Programmets skärmbilder, knappar och menyer följer en logisk uppbyggnad och ger de olika typerna av användare bästa stöd genom hela processen vid arbetet med fakturorna. Dessutom ger Swinx ScanLevs unika sök- och urvalsfunktioner oanade möjligheter att söka och hitta ”gamla fakturor” för att t ex kontrollera priser och betalningsvillkor…

Swinx ScanLev underlättar och förbättrar arbetet med leverantörsfakturor i företaget!

Programmet fungerar tillsammans med Visma Administration (via Visma Integration)Visma Compact och Mamut Enterprise.