Home » Tjänster » Hosting
Det finns fördelar med outsourcing av IT-drift. Ni får en konstant fast månadsavgift, inga oförutsedda utgifter som du inte budgeterat för. Om någon hårdvara skulle gå sönder behöver Ni inte bekosta detta, eftersom det är IT-leverantörens hårdvara.  
 
Allt det finns redan på plats hos Er leverantör.