Home » Visma SPCS » Visma Lön

Lön och tid

– smart lönearbete och effektiv tidsredovisning

Med våra löneprogram klarar du månadens löneutbetalningar på kortare tid och med mindre arbetsinsats. Det finns inbyggda internetfunktioner där de anställda själva kan sköta de dagliga registreringarna.

Vi har dessutom ett utmärkt verktyg som hjälper dig att ta rätt betalt. Med Visma Tid säkerställer du att alla arbetade timmar finns med vid faktureringen.