Home » Tjänster » Tidrapportering

Ferox är en komplett leverantör av tidredovisning till små och medelstora företag.
Vi erbjuder lättskötta och välfungerande lösningar.

Ett närvarosystem med PC-stöd innebär kraftfulla möjligheter till automatisering av beräkningar och andra funktioner. Din dator förses med programvaran TimeLOG och en eller flera terminaler. Terminalerna kan var mjuka (WEB-terminal eller WAP-terminal) eller hårda, t ex för magnetkort, tags personlig kod eller fingeravtryck. Även ett exporterande stämpelur kan fungera som terminal.

I en lösning med PC-stöd kan Du samtidigt hantera flera olika scheman, flera olika avtal, beräkna flera olika tillägg, t ex Övertid 1, 2 och 3 samt OB1, 2 och 3, registrera frånvaro, ta ut pappersrapporter med alla beräkningar samt koppla till ditt lönesystem.