Home » Serviceavtal / Support

Serviceavtal för en säkrare driftsmiljö

Ett serviceavtal med Logosoft AB innebär för dig en säkrare IT-miljö, snabbare inställelsetid samt bättre priser på IT-support. Vi arbetar i förebyggande syfte genom att utföra periodiska kontroller av IT-system. Idag är de flesta företag och organisationer beroende av att IT-systemen fungerar hela tiden. Logosoft har därför tagit fram ett antal olika avtalspaket för att hjälpa er att säkra IT-miljön.

Service

Behöver du hjälp? Vi hjälper dig på distans. Enkelt och smart!

1. Kontakta oss på tel. 0371-52 32 80.
2. Klicka här för att få hjälp på distans.

Här kan du ladda ner Logosoft System Care klient.