Home » Tjänster » Kassasystem » Ancon

Ancon Guest är ett Pc-baserat kassaregister för restauranger.
Programmet bygger på ett lätthanterligt och effektivt system. Utvecklat i Sverige för svenska behov och lagar. Kassan styr du med pekskärm i en enkel meny.
Man kan även få ut en mängd intressant statistik på försäljning mm.