Home » Tjänster » Kassasystem

Minska din administrativa börda – varje dag. Kassasystemet Cash IT Retail ger dig snabb betalkort- och kassahantering, och du slipper det manuella arbetet med att bokföra kassarapporter. På bara några minuter kan du läsa in en hel månads dagsrapporter direkt i ditt bokföringsprogram. Du har också möjlighet att integrera kassasystemet med ledande affärssystem, exempelvis Visma Administration. Du får du bland annat tillgång till automatisk bokföring och lagerhantering.